Vertrouwdheid met directe omgeving van belang

Langer thuis wonen: vertrouwdheid met directe omgeving van belang

Onderzoeksinstituut Nivel heeft een studie afgerond naar de ervaringen van ouderen met langer thuis wonen. Hieruit bleek dat vertrouwdheid met directe omgeving en personen een belangrijke rol spelen om kwaliteit van leven te ervaren. Dit komt er in de praktijk op neer dat er een vertrouwde persoon is die overzicht heeft. Bij veranderingen in de leefsituatie kan deze persoon samen met de oudere de juiste keuzen maken over zorg in de eigen, vertrouwde omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat met een kamerbrief in juli 2019 over langer thuiswonende ouderen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Je vindt het rapport hier.

Ook bij dementie is vertrouwdheid van de omgeving van belang zodat mensen met dementie en hun naasten zo lang mogelijk kunnen meedoen in het gewone dagelijkse leven. De pilots met de sociale benadering in Amsterdam, Amstelveen, Den Bosch en Rotterdam sluiten hier mooi bij aan. De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland zijn nauw betrokken bij deze mooie initiatieven.