Maak kennis met Anja Hanse

Vertrouwenspersoon Vrijwilligers

Alzheimer Nederland vindt het belangrijk om een veilige en prettige omgeving te faciliteren waarin diverse mensen, vrijwilligers en medewerkers, hun werk met plezier doen. Daarom is er zowel voor vrijwilligers als medewerkers de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon.

Toetsingpartner

Wat een vertrouwenspersoon toevoegt, is: toetsingspartner. Je weet niet zeker of er iets aan de hand is wat niet door de beugel kan maar je hebt twijfels hierover. Je kan bij een onafhankelijk deskundige terecht om dit te toetsen.

Anja Hanse is de externe vertrouwenspersoon bij Alzheimer Nederland. Ze stelt zichzelf voor en legt uit wat ze voor je kan betekenen.


Anja Hanse is bereikbaar via +31 (0) 6-38946205 en per e-mail: a.hanse@gimd.nl
 

“Gezonde vrijwilligers floreren “

Ik ben Anja Hanse en ik werk vanuit organisatie Gimd als externe Vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon kun je bij mij terecht als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op het vrijwilligerswerk, maar ook als het gaat om (vermoedens van) integriteitschendingen. Mijn visie is dat een organisatie floreert met gezonde beroepskrachten en vrijwilligers. Een gezonde vrijwilliger, voor mij, is een vrijwilliger die zich veilig en prettig voelt op zijn werk. Ik zet mij graag in om de melder te ondersteunen.
 

Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen?

 • opvangen en een luisterend oor bieden;
 • meedenken over dilemma’s op het collegiale vlak;
 • adviseren over de-escalatiemogelijkheden;
 • informeren over de regels, procedures en afspraken;
 • ondersteunen als je een officiële klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie (meer informatie zie klachtenregeling organisatie);
 • preventieactiviteiten ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen 

Waarom een vertrouwenspersoon bij Integriteitschending?

Je vermoedt of weet dat een beroepskracht of vrijwilliger zich onbetrouwbaar of oneerlijk gedraagt. Je ziet een beroepskracht of vrijwilliger iets stelen of misbruik maken van bedrijfsmiddelen. Of je weet dat een beroepskracht of vrijwilliger fraude pleegt. Dat zijn schendingen van de integriteit van de vrijwilligersorganisatie. Als je niet weet wat je hiermee aan moet, kun je terecht bij de regio coördinator, de adviseur vrijwilligersbeleid of bij de vertrouwenspersoon. 

Concreet kun je denken aan:

 • ongewenst gedrag;
 • belangenverstrengeling;
 • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
 • misbruik van bevoegdheden of positie;
 • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
 • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie; 
 • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
 • verspilling en misbruik van eigendommen van je vrijwilligersorganisatie.

 Ook situaties die hier niet zijn genoemd, kunnen een integriteitschending zijn en dus reden zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Wat kan een vertrouwenspersoon bij een integriteitvraagstuk voor je doen?

 • opvangen en een luisterend oor bieden;
 • meedenken over integriteitdilemma’s;
 • informeren over de regels, procedures en afspraken;
 • je ondersteunen als je een (anonieme) melding wilt doen.

Meer informatie

Op de Gimd website www.vertrouwenspersoon.nl kun je informatie en nieuwe ontwikkelingen rondom het thema ongewenst gedrag en integriteit volgen en raadplegen

Algemeen nummer en e-mailadres van Gimd:

Telefoonnummer : 088-8008524 (8.00 uur-17.00 uur)
Emailadres :
meldpuntgoededoelen@gimd.nl