Vierde Monitor woonvormen dementie gepubliceerd

In maart 2018 is de nieuwe Monitor woonvormen dementie door het Trimbos instituut gepubliceerd. Alzheimer Nederland zat in de klankbordgroep van dit onderzoek. De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere twee tot drie jaar uitgevoerd, in 2016-2017 onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. De monitor bevat dit jaar vier deelrapportages, te weten trends, informele zorg, leiderschap en onbegrepen gedrag.

Uit de monitor blijkt onder andere dat de ervaren zorgbelasting van familieleden is toegenomen. Tevens blijkt dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is afgenomen.

Je vindt de publicatie hier 

Lees hier de belangrijkste aandachtspunten van Alzheimer Nederland voor verpleeghuiszorg in de focusbrief 2019 voor zorgkantoren.