Wachtlijstregistratie casemanagement dementie gestart, bittere noodzaak!

In december 2018 is gestart met verplichte wachtlijstregistratie casemanagement dementie. Deze registratie is gestart omdat er nog steeds wachtlijsten zijn en blijven voor casemanagement dementie. Maar ook het landelijk gebruik van casemanagement dementie is laag. Dit is gemiddeld 30%.

Alzheimer Nederland heef aangedrongen op deze registratie. Ten behoeve van deze registratie is een regeling opgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). De NZA is de organisatie die toezicht houdt op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Dementienetwerken dan wel individuele zorgaanbieders zijn verplicht om hun wachtlijsten inzichtelijk te maken bij de NZA.  De NZA heeft in de regeling ook beschreven dat zorgaanbieders verplicht zijn om op de website waar de wachttijden en wachtlijsten gepubliceerd worden, te (laten) vermelden dat de patiënt contact op kan nemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar kan vragen om wachtlijstbemiddeling. Dat kan dus ook de website van het dementienetwerk zijn. Wachtlijstbemiddeling is een taak van de zorgverzekeraar.

Brancheorganisatie Actiz is geen voorstander van deze regeling. Zij vinden het niet passen in het beleid voor terugdringing van bureaucratische lasten. Alzheimer Nederland begrijpt dit gezichtspunt maar ziet deze regeling meer als een tijdelijke regeling en prikkel om het casemanagement dementie voor iedereen die dit nodig heeft beschikbaar te krijgen. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders krijgen dit nog steeds niet goed op de rit. Alzheimer Nederland zet dan ook in op acceptabele wachttijden en het verhogen van het gebruik van casemanagement dementie in Nederland.