Wachtlijstregistratie casemanagement dementie nog niet op orde

13 mei 2019 verscheen de monitor zorgcontractering wijkverpleging 2019. Deze monitor is uitgebracht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA ziet er op toe dat er goede en betaalbare zorg is als je dit nodig hebt. Het rapport is vastgesteld op basis van interviews en enquêtes met partijen. Waarom is juist deze monitor belangrijk voor Alzheimer Nederland?

In dit rapport is ook casemanagement dementie onderzocht. Dit komt omdat casemanagement dementie onder de Wijkverpleging valt. En wijkverpleging is weer onderdeel van het basispakket in je zorgverzekering.

Bevindingen van de NZA

De NZA is nagegaan hoe de inkoop van wijkverpleging is verlopen. Het is daarmee een terugblik op het afgelopen inkoopjaar. De NZA constateert dat de netwerken de interne organisatie en de wachtlijstregistratie niet allemaal op orde hebben. Hierdoor worden wachtlijsten onvoldoende in kaart gebracht. Er wordt zelfs gesproken van structurele wachtlijsten. 5 van de 6 door de NZA bezochte dementienetwerken zijn terughoudend met casemanagement dementie vanwege de hoge loonkosten. Wat is daarvan de reden? Er geldt in deze netwerken een integraal tarief. Dat betekent dat er 1 tarief is voor zowel goedkopere als duurdere inzet van personeel. De netwerken vinden dat het integrale tarief de extra inzet van duur personeel afremt, nodig voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Wat wordt met het rapport gedaan?

De NZA heeft de monitor aangeboden aan minister de Jonge van VWS. De Jonge is van mening dat zorgverzekeraars de wachtlijsten nog beter kunnen monitoren. Zorgaanbieders van casemanagement dementie moeten hun wachttijden registreren en tijdig bij zorgverzekeraars knelpunten benoemen.

Wat vindt Alzheimer Nederland?

Alzheimer Nederland constateert uit het rapport van de NZA dat de grootste problemen dus zijn het integrale tarief en de gebrekkige interne organisatie en dus niet ten aanzien van arbeidsmarkt (vinden van casemanagers). Alzheimer Nederland vindt dat ondanks het landelijk actieplan casemanagement dementie Zorgverzekeraars Nederland onvoldoende actie heeft genomen om in kaart te brengen of er nog regio’s zijn waar geen goed werkend dementienetwerk is en hierop actie te ondernemen. Daarnaast vindt Alzheimer Nederland het onbegrijpelijk dat de wachtlijsten zo’n structureel karakter kunnen hebben. Het tarief is daarbij het grote discussiepunt en uiteindelijk zijn mensen met dementie en hun naasten de dupe. Zij blijven verstoken van casemanagement dementie.

Echter, juiste inzet van casemanagement dementie leidt tot een structurele besparing op de zorg. Hier ligt dus ook een taak voor de NZA en het ministerie om gezamenlijk tot oplossingen te komen om deze patstelling te doorbreken.

Meer weten? Lees dan het hele rapport en de brief van minister de Jonge. Wil je relevante passages uit het rapport ontvangen? Stuur dan een mail aan belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.

Lees ook:

Wachtlijstregistratie casemanagement dementie gestart

Lees meer

 

Gebruik casemanagement dementie valt erg tegen

Lees meer

Hoe zit het met de wachtlijsten casemanagement?

Lees meer