Wat doe je als je geen casemanagement dementie kunt krijgen?

casemanagement

Veel mensen met dementie en mantelzorgers weten niet dat zij recht hebben op casemanagement dementie. En toch is het een verzekerd recht in je basisverzekering, net als bijvoorbeeld huisartsenzorg. Het zou daarom wat meer een vanzelfsprekendheid mogen worden. Want de huisarts weten we allemaal te vinden. Waarom casemanagement dementie dan niet? Mantelzorgers worden er helaas niet altijd op gewezen. En er zijn ook nog steeds wachtlijsten in Nederland, onder andere in Noord- en Midden Limburg, Haaglanden, Eindhoven, Oost Veluwe, Waardenlanden en Gooi. Dit vindt Alzheimer Nederland zorgelijk. Het blijft dus belangrijk om melding hierover te maken. Wil jij meehelpen hierin? Heel graag! Hieronder lees je hoe je kunt helpen en adviseren.

Wat doe je eigenlijk als je een bepaalde vorm van verzekerde zorg niet kunt krijgen? Wij, vrijwilligers en medewerkers van Alzheimer Nederland adviseren mantelzorgers hierin om hen op hun rechten te wijzen en de juiste weg te bewandelen door:

  1. Contact op te nemen met hun zorgverzekeraar als je langer dan 6 weken op casemanagement dementie moet wachten. In dit overzicht vind je de telefoonnummers van de afdelingen zorgbemiddeling van de meeste zorgverzekeraars.  
  2. Daarnaast adviseren wij mantelzorgers de consumentenlijn van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) te bellen als casemanagement dementie niet beschikbaar is. Deze instantie houdt toezicht op verzekerde zorg, dus op zorgverzekeraars. De NZA is er dus ook voor ons, als burger. Zij kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars aanspreken op hun plicht.

Bel de NZA op 088 – 770 87 70  en kies in het keuzemenu vervolgens 2 (consument) en daarna 4 (langdurige zorg) of meld online 

Ook de ketenregisseurs dementie in de 65 dementienetwerken voelen zich verantwoordelijk voor dit probleem. Hansje Pontier, voorzitter van het landelijk Dementie Netwerk Nederland (DNN) heeft een oproep gedaan aan de 65 netwerken om actief te handelen. Lees hier de brief met de voorstelde aanpak.

Zo kunnen we samen het probleem aan de orde blijven stellen.

Alzheimer Nederland heeft zitting in het landelijk actieplan casemanagement dementie en is voorlopig nog niet tevreden over de resultaten van het actieplan. Dit zijn we pas als voor iedereen casemanagement dementie beschikbaar is tegen aanvaardbare kwaliteit.