Wat vinden wij het ideale model van casemanagement dementie?

casemanagement

In Nederland wordt op diverse manieren casemanagement dementie uitgevoerd. Binnen het landelijk actieplan casemanagement dementie zijn vier modellen en 14 subvarianten van casemanagement dementie beschreven. Zie bijgaand overzicht
We hebben in juni 2017 aan de 48 voorzitters van de regionale afdelingen de vraag voorgelegd welke model van casemanagement dementie de voorkeur geniet. Maar liefst 31 voorzitters/belangenbehartigers hebben namens hun afdeling gereageerd. Hieruit blijkt dat naar de mening van afdelingen onafhankelijkheid, deskundigheid en continuïteit sleutelbegrippen zijn in de uitvoering van deze taak of functie. Daar blijven wij ons gezamenlijk hard voor maken.

Welk model moet blijven en werkelijkheid worden? 
Afdelingen hebben massaal gekozen voor de variant waarbij de casemanager dementie vanuit een onafhankelijke casemanagers-organisatie werkt (23 keer genoemd van de 31 respondenten). Dit is variant 1a: all the way model, continuiteit in 1 persoon, hele traject. Deze variant mag absoluut niet verwijderd worden.

Waarom dit model? 
Cliënt en mantelzorger hebben het meeste baat bij een vaste casemanager die vanaf het begin hun bijstaat in de problematiek. Hulp bij dit ziektebeeld vereist goed opgeleide casemanagers. Belangrijk zijn: onafhankelijkheid, zo weinig mogelijk overdracht, één persoon voor cliënten en deskundigheid. Stapelen is niet efficiënt. Samenwerken wel (de zorg wordt uiteindelijk onderverdeeld), maar laat dé contactpersoon voor cliënten één iemand zijn met verstand van zaken en onafhankelijk.

Welk model moet verdwijnen uit de zorgpraktijk?
Afdelingen waren vrij unaniem over vier varianten (21 -22 keer genoemd van de 31 respondenten) die mogen verwijderd: De wijkverpleegkundige, generalistisch (1d)  en de ouderenadviseur vanuit de Wmo (1e), beiden uit het all the way model. Daarnaast de wijkverpleegkundige met casemanager als coach (zonder cliëntcontact), model 2d uit het stapelmodel en de ouderenadviseur Wmo die overdraagt aan casemanager als het complex wordt (3a) uit het overdrachtmodel.