Week van de Wet zorg en dwang

Week van de Wet zorg en dwang

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de 'Week van de Wet zorg en dwang'. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet.  Er worden meer dan 145 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd.  Aanmelden en meer informatie voor een activiteit vind je hier

Vragenlijst

In aanloop naar de week doen we een onderzoek onder mantelzorgers. Hebben zij te maken met onvrijwillige zorg bij hun naaste en zo ja, hoe gaan zij en de zorgmedewerkers hiermee om? Wordt de Wzd wel goed toegepast? De resultaten gebruiken we om in de Week van de Wzd het belang van de wet te laten zien.  

Ga naar de vragenlijst

Help jij mee deze vragenlijst én de bijeenkomst te promoten bij jullie achterban? 

Over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht is. De Wet bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om door middel van een stappenplan zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen.

Lees meer over de week Wzd