Werk samen voor goede uitvoering Wet zorg en dwang

Oproep patiënten- en cliëntenorganisaties: werk samen voor goede uitvoering Wet zorg en dwang

Op 1 januari is de Wet zorg en dwang ingegaan. Alzheimer Nederland is blij met deze wet, omdat die mensen met dementie beter beschermt tegen zorg die zij niet willen. Onder zorgaanbieders is er echter helaas weerstand tegen de nieuwe wet, vooral vanwege de extra administratieve lasten. Samen met andere patiënten- en cliëntenorganisaties KansPlus, Ieder(in), LSR en LOC heeft Alzheimer Nederland daarom afgelopen maandag een persbericht uitgebracht met de oproep om gezamenlijk constructief te werken aan de uitvoering van de wet en het vinden van oplossingen voor knelpunten, zoals de administratieve lasten. De bedoeling van de wet - het voorkomen van onvrijwillige zorg – moet daarbij leidend zijn.

In de nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Vervolgens regelt de wet met een stappenplan dat er echt alleen onvrijwillige zorg wordt gegeven als er absoluut geen andere oplossing is. Dat áls onvrijwillige zorg wordt toegepast, het dan heel zorgvuldig gebeurt. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om een stappenplan in werking te zetten en zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen.
 

Oproep tot constructief samenwerken

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft besloten om het jaar 2020 te zien als een overgangsjaar: om ervaring op te doen, knelpunten in beeld te brengen en oplossingen samen te ontwikkelen. De patiënten-, cliënten en gehandicaptenorganisaties roepen op om gezamenlijk constructief te werken aan de uitvoering van de wet en het vinden van oplossingen voor knelpunten. De organisaties roepen het ministerie en de inspectie op om in het overgangsjaar te helpen om met de zorgaanbieders de administratieve problemen op te lossen. De bedoeling van de wet - het voorkomen van onvrijwillige zorg – moet daarbij leidend zijn.
 

Waarom is deze wet zo belangrijk?

De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wet BOPZ is niet meer van deze tijd. Er is ondertussen veel veranderd in de zorg voor mensen met een beperking en mensen met dementie en in Nederland. In die veranderde wereld willen we mensen vrijheid en veiligheid bieden. Onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt, zoals bij de BOPZ.  De Wzd geldt overal waar professionele zorg wordt gegeven. Ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. Veel van die verschillende woonvormen en zorg kenden we nog niet in de tijd dat de BOZP van kracht werd.

Bekijk ook hele hele bericht op de website van Alzheimer Nederland.