Wet zorg en dwang in coronatijd

Alzheimer Nederland vindt dat onvrijwillige zorg alleen het uiterste middel mag zijn voor mensen met dementie. “Nee, tenzij…”. Als onvrijwillige zorg nodig is, dan alleen tijdelijk, zo licht mogelijk en in overleg vooraf met de wettelijk vertegenwoordiger. Juist in coronatijd is de Wet zorg en dwang heel actueel, omdat de vrijheid van mensen met dementie wordt ingeperkt. Wil je meer weten over ons standpunt, kijk dan naar dit interview met Julie Meerveld.