Wet zorg en dwang wordt onvoldoende toegepast

Mensen met dementie moeten zoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. De Wet zorg en dwang helpt hierbij. De wet regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. Zo zorgt de wet voor betere rechtsbescherming van mensen met dementie. De wet is sinds 1 januari 2020 van kracht. Merken mantelzorgers van mensen met dementie al iets van de wet? Alzheimer Nederland deed een peiling onder mantelzorgers om dit te achterhalen. Uitkomst: de Wzd lijkt nog onvoldoende te worden toegepast, terwijl de resultaten juist de noodzaak van de wet laten zien.

De belangrijkste resultaten:

  1. Verzet van mensen met dementie tegen zorg en ondersteuning komt vaak voor. In de thuissituatie zegt 59% van de mantelzorgers dat hun naaste zich wel eens verzet, bij naasten in een zorginstelling is dit 64%.
  2. De helft van de mantelzorgers voelt zich belast met de verantwoordelijkheid voor het toepassen van onvrijwillige zorg bij hun naaste. In de thuissituatie is dat vaker het geval (56%) dan bij mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling (42%).
  3. De meerderheid (90%) zegt dat zorgverleners met hen overleggen over het toepassen van onvrijwillige zorg. Toch is drie op de tien mantelzorgers (30%) het oneens met de zorgverleners over hun aanpak. Hier maken de meeste mantelzorgers zich zorgen over.
  4. De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) is bij de meeste mantelzorgers (64%) nog niet bekend. In zorginstellingen is de CVP meer bekend dan in de thuissituatie (46% vs. 25%). Ook de Wet zorg en dwang is daar vaker bekend (75% in zorginstelling vs. 59% in thuissituatie).

De resultaten gebruiken we om aandacht te geven aan het belang van de Wet zorg en dwang. De peiling is gehouden in het kader van de Week van de Wet zorg en dwang die van 28 september t/m 3 oktober loopt. Deze week is georganiseerd door het ministerie van VWS en cliëntenorganisaties waaronder Alzheimer Nederland, om cliënten en mantelzorgers te informeren over de wet.