Zorgkosten variëren sterk tussen dementienetwerken

Zorgverzekeraars Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar zorggebruik van mensen met dementie. Dit onderzoek is uitgevoerd door Vektis. Deze organisatie verzorgt onder andere de declaratiedata voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Via de declaratiedata is een analyse uitgevoerd per dementienetwerk.

Wat valt op?

De zorgkosten variëren enorm per netwerk. De verschillen lopen op tot wel 8500 euro per patiënt per jaar.

Opvallende verschillen zijn er onder meer in het gebruik van wijkverpleging. Waar in de ene regio iets meer dan de helft van de mensen met dementie (51 procent) wijkverpleging krijgt, is dit in de andere regio 76 procent. Het gemiddeld aantal uren wijkverpleging varieert tussen netwerken van 3,7 tot 6,6 uur.

Ook het percentage mensen met dementie dat in het ziekenhuis wordt opgenomen verschilt sterk: van 21 procent tot 32 procent. In dementienetwerken waar meer mensen met dementie casemanagement krijgen, wonen er meer mensen thuis en is in geval van escalatiezorg de duur van het eerstelijnsverblijf korter. Ook op dit punt bestaan grote verschillen; in sommige netwerken krijgt 75 procent van de mensen casemanagement dementie, in andere niet meer dan 10 procent.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wil ZN inzicht krijgen in de relatie tussen de organisatie en werkwijze van dementienetwerken en de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Het uiteindelijke doel is een effectievere zorginkoop. Het aantal mensen met dementie zal door de vergrijzing explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Nu zijn dat er ruim een kwart miljoen. Niet alleen is dementie de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt, ook gaat het gepaard met de hoogste zorgkosten. In 2017 ging het in totaal  om 9,3 miljard euro aan zorgkosten in de Zvw en de Wlz. Dat is gemiddeld 36.400 per persoon, drie keer hoger dan de zorgkosten voor een oudere zonder dementie. De totale zorgkosten van een thuiswonenden met dementie bedragen gemiddeld 21.500 euro per persoon, tegen 67.500 voor mensen die in een instelling verblijven.

Adviezen van Vektis

Vektis adviseert Zorgverzekeraars Nederland onder meer om de financiering van casemanagement tussen zorgverzekeraars en zorgkantoren beter af te stemmen. Maar ook om spiegelinformatie op netwerkniveau op te stellen in 2019 voor toepassing in de zorginkoop 2020 bij dementienetwerken. Tot slot adviseert zij te komen tot een integraal inzicht in dementiezorg op gemeente (wijk) niveau in de Gemeentezorgspiegel om zo de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeentes te ondersteunen. Ook moeten er uitkomstindicatoren komen, die een betrouwbaar en compleet beeld geven van de ervaren kwaliteit van de zorg.

Alzheimer Nederland ondersteunt deze adviezen. Op deze wijze komt er meer transparantie in geleverde dementiezorg.

Het onderzoek vind je hier 

Lees ook:

Wachtlijstregistratie casemanagement dementie gestart

Lees meer

Hoe het voelt om dementie te hebben
 

Lees meer

 

Minister de Jonge: verdubbeling budget dementie hard nodig

Lees meer