Zorgverleners schrappen ruim 60 regels in strijd tegen bureaucratie

Op 27 maart werden aan minister Bruins 62 schrappunten overhandigd die een einde moeten maken aan onnodige administratie. De lijst met schrappunten is samengesteld door zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen. Men wil deze punten schrappen in het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van het vak. Zo willen wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld de regel schrappen dat voor elke wijziging van een zorgplan ondertekening vereist is. De schrapkaarten zijn in te zien via www.vvaa.nl/ontregeldezorg.
De schrappunten vormen een onderdeel van het programmaplan (Ont)Regel de Zorg dat het ministerie van VWS in mei presenteert. 

Alzheimer Nederland is benieuwd wat mantelzorgers van mensen met dementie vinden van het schrappen van deze regel. Wat vind jij? Laat je mening horen bij Anne-marie Bruijs, belangenbehartiger a.bruijs@alzheimer-nederland.nl