Zorgverzekeraars aan zet voor oplossingen casemanagement dementie

Op 15 januari stuurde minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister Bruins voor Medische Zorg, een brief naar de Tweede Kamer over de resultaten van het actieplan casemanagement dementie. De minister meldt in zijn brief dat er een afname zichtbaar is in de wachtlijsten. Een goede start, aldus de minister, maar ‘activistisch toezicht’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijft nodig om de wachtlijsten voor casemanagement terug te dringen. Alzheimer Nederland is kritisch op de voortgang. In oktober was er nog sprake van stabiele wachtlijsten ten opzichte van 2016. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging: “Meer inzicht in wachtlijsten en –tijden is belangrijk, maar concrete actie is nodig om te zorgen dat mensen met dementie thuis verbeteringen gaan merken in de toegang en kwaliteit van casemanagement!”. Mensen met dementie die te lang moeten wachten op casemanagement kunnen zich melden bij de NZa.

Actie voor casemanagement in 2018

De NZa wil in 2018 wachtlijst- en wachttijdregistratie gaan verplichten en daarnaast de zorginkoop door zorgverzekeraars actief monitoren. Uit de meldactie van de NZa en Alzheimer Nederland blijkt namelijk dat de wachttijden voor casemanagement dementie kunnen oplopen tot meer dan zes weken. De NZa noemt het belangrijk dat de wachtlijstbemiddeling van zorgverzekeraars bekender wordt. Tot slot hoopt de NZa via een meldactie bij huisartsen en ziekenhuizen meer inzicht te krijgen in wachttijden in de wijkverpleging, waaronder casemanagement dementie. Alzheimer Nederland roept zorgverzekeraars op om plannen en goede voornemens om te zetten in concrete actie. Op 25 januari debatteert de Tweede Kamer met minister de Jonge over wijkverpleging, dementie en palliatieve zorg. Alzheimer Nederland zal haar zorgen onder de aandacht brengen bij de Tweede Kamer.