Zorgverzekeraars en inkoopplannen 2019 casemanagement dementie

Vanuit het landelijk project Dementiezorgvoorelkaar is een handig overzicht gemaakt van alle inkoopplannen 2019 van zorgverzekeraars. Daarbij is ingezoomd op het casemanagement dementie. Opvallend is dat nog nadrukkelijker generalisten en specialisten worden onderscheiden.  Bij generalisten kun je denken aan wijkverpleegkundigen. De vraag is hoe, uitgaande van dit onderscheid, dit door zorgaanbieders wordt ingevuld. Niet altijd wordt het opleidingsniveau voor het casemanagement vermeld. In de zorgstandaard wordt HBO plus niveau beschreven met aanvullende dementiescholing. Er wordt door een aantal zorgverzekeraars verwezen naar het expertisegebied van de dementieverpleegkundige van VN&VN (beroepsvereniging voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

klik hier voor het overzicht.