Zorgverzekeraars: laat rem op gebruik casemanagement los

Ongeveer een derde van de mensen met dementie maakt gebruik van casemanagement dementie. Julie Meerveld: “Het aantal mensen met dementie dat een casemanager heeft is de afgelopen jaren met zo’n 5% gestegen. Dat laat zien dat de casemanager bekender wordt en dat is mooi, maar het is nog lang niet voldoende. Want casemanagement dementie is de belangrijkste vorm van ondersteuning thuis.”

Uit de nieuwe factsheet Proactieve zorgplanning blijkt dat als een mantelzorger van een naaste met dementie zich goed voorbereid voelt op de toekomst, de zorg hem of haar minder zwaar valt. Bij deze voorbereiding is een belangrijke rol weggelegd voor de casemanager. Een casemanager begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Dat maakt dat mensen met dementie beter en langer thuis kunnen wonen. Veel mensen weten niet dat zij vanuit de basis zorgverzekering hier recht op hebben. 

Proactieve zorgplanning

Het voorbereiden van mensen met dementie en mantelzorgers op toekomstige veranderingen, wordt proactieve zorgplanning genoemd. Dat gaat om omgaan met gedragsveranderingen, de verhuizing naar een zorginstelling, wie beslissingen mag nemen wanneer de naaste met dementie dit niet meer kan, en hoe men denkt over euthanasie. Het is een essentieel onderdeel van de zorg dat ook wordt voorgeschreven in de Zorgstandaard Dementie. Uit het onderzoek blijkt dat er nog onvoldoende proactieve zorgplanning plaats vindt, terwijl dit een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van mantelzorgers, en daarmee aan het welzijn van mensen met dementie.

Beter voorbereid op de toekomst met casemanager dementie

Juist de casemanager vervult een sleutelrol bij proactieve zorgplanning: mantelzorgers mét een casemanager worden beter voorbereid op de toekomst dan mantelzorgers zonder casemanager. Mantelzorger Joke vertelt: “Mijn man gaat langzaam achteruit. Ik kan soms wakker liggen over het moment dat Jos naar het verpleeghuis moet. Maar dan is er altijd casemanager Gerben, die rust brengt. Hij zoekt oplossingen, denkt mee en bepaalt met ons wat de stappen zijn.”

Laat rem op gebruik casemanagement los

Julie Meerveld: “Wij willen dat álle mensen met dementie en hun naasten voorbereid zijn en zich voorbereid voelen op hun toekomst. De casemanager is essentieel. Zorgverzekeraars: koop voldoende casemanagement in en informeer je verzekerden hier actief over. Samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en dementienetwerken kunnen we casemanagement bekender maken en ervoor zorgen dat het gebruik omhoog gaat. Een belangrijke professional voor mantelzorgers.”

Download de infographic over proactieve zorgplanning.

 

Afbeelding
Infographic bij factsheet proactieve zorgplanning bij mensen met dementie

Voor meer informatie neem contact op met: