Overzicht Financiële cyclus van de regionale afdelingen

Wanneer Wat Wie
31 september Vaststellen totaal budget regionale afdelingen. Raad van toezicht/ MT

1 november

Versturen van de kaderbrief met daarin:

  • de hoogte van het voorlopige kaderbudget;
  • reactie op halfjaarcijfer.
Manager Regionale Hulp
  Financieel format en activiteitenplan beschikbaar op het vrijwilligersplein. Regiocoördinatoren en Karin van der Velden
31 december *Insturen activiteitenplan en begroting 2018 aan de betreffende regiocoördinator Penningmeesters en/of secretarissen
1 - 31 januari Vaststellen boekjaar 2017 in bestuursvergadering afdeling Bestuur afdeling
  Beoordelen en vaststellen jaarplannen 2018 Manager adviseren over hoogte budgetten. Regiocoördinator
31 januari Uiterste datum insturen* van financieel format 2017 met een ondertekend door het DB ondertekend samenvattingsblad aan de betreffende regiocoördinator. Penningmeesters
28 februari De regiocoördinator bespreekt de jaarcijfers financiële administratie Regiocoördinator en teamleider financiële administratie
  Vaststellen budgetten en versturen vaststellingsbrief Manager Regionale hulp
1 - 31 juli Bespreken en vaststellen halfjaar cijfers van de afdeling Bestuur afdeling
31 juli Insturen halfjaarcijfers* aan regiocoördinator

Penningmeesters

 

*Alle stukken kunnen digitaal ingestuurd

Bekijk ook:

Gebruik bankrekening

Lees verder

Vrijwilligerswerk & belasting

Lees verder

Aanvraag e-herkenning

Lees verder