Privacy

Alzheimer Nederland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alzheimer Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Alzheimer Nederland te Amersfoort. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag, meldingsnummer m1018246.
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens gaan specifiek over uw gezondheid en zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’.
 

Verwerking van persoonsgegevens

Alzheimer Nederland verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikmaakt van onze website en/of, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken (Wij gebruiken bijvoorbeeld alleen uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau wanneer u online bij ons solliciteert):

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Cv
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Motivatiebrief
 • Adresgegevens
 • Inloggegevens / profielnaam / schermnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Interessevoorkeur (voor o.a. de e-nieuwsbrief)
 • Betrokkenheid bij dementie (voor het forum)
 • Welke brochures, producten of informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Uw donatiereden


Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten;
 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om uw bestelling/aanvraag voor een van onze brochures, producten of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om uw inschrijving voor onze diensten, zoals het forum te verwerken;
 • Om uw sollicitatie te verwerken;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger of collectant te verwerken;
 • Om te registreren wie er heeft getekend voor een petitie;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij kunnen aanbieden;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.
   

Combinatie van persoonlijke informatie

 • Alzheimer Nederland kan de persoonsgegevens die u verstrekt heeft via deze website combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via andere media bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact met ons of via de Alzheimer Assistent app.

   

 • Alzheimer Nederland kan persoonlijke informatie die u ons online verstrekt heeft combineren met onze offline gegevens.

   

 • Alzheimer Nederland kan persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt heeft combineren met gegevens die door derden verstrekt zijn.

   

 • Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om het design van deze website te verbeteren, om informatie aan u door te geven en om andere functies te faciliteren.
   

Bescherming privacy van kinderen

Alzheimer Nederland verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens van kinderen, indien bij ons bekend is dat ze jonger zijn dan 18. We staan niet bewust toe dat kinderen met ons communiceren of gebruikmaken van deze website. Als u een ouder bent en zich bewust bent geworden dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt u dan contact met ons.
 

Bewaartermijn

Alzheimer Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen met derden

Alzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens met de hierna genoemde partijen delen.

1. Derden Partners

Alzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie Alzheimer Nederland gezamenlijk marketing, programma's of andere activiteiten uitvoert. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook zullen uw gegevens alleen voor de doelen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

2. Derde partijen in geval wettelijk vereist

Alzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.

3. Andere partijen met uw toestemming

In aanvulling op de in deze Privacyverklaring beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld, kan Alzheimer Nederland persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.
 

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Soms kunt u de gegevens via uw account aanpassen. Is dit niet mogelijk, dan kunt u een gespecificeerd verzoek per e-mail sturen naar info@alzheimer-nederland.nl of per brief naar:

Alzheimer Nederland
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Alzheimer Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Cookies

Alzheimer Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies maken het gebruik van de website gemakkelijker voor u. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken, leest u in ons cookiebeleid.


Beveiliging

Alzheimer Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@alzheimer-nederland.nl.

Alhoewel Alzheimer Nederlander alle persoonsgegevens beveiligt, raden wij u toch aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van persoonsgegevens via internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid.

Op www.alzheimervrijwilligers.nl/ treft u links aan naar andere websites die niet onder het toezicht van Alzheimer Nederland vallen. Alzheimer Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt voordat u persoonsgegevens verstrekt.
 

Privacy waarborg

Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg. Wij laten hiermee zien dat wij op een correcte manier persoonsgegevens gebruikt voor reclamedoeleinden. Daarnaast geeft het waarborg aan dat Alzheimer Nederland zichzelf extra strenge regels heeft opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze extra regels staan vastgelegd in een aantal codes, te vinden op de website van de DDMA. De organisaties die het waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering.
 

Aanpassingen

Alzheimer Nederland zal deze Privacyverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de Privacyverklaring te mogen wijzigen.


Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@alzheimer-nederland.nl. Vermeld het woord ‘Privacy’ als onderwerp.