Regionale afdeling

Alzheimer Nederland heeft een landelijk dekkend netwerk van 48 regionale afdelingen waar ruim 3.500 vrijwilligers actief zijn. De afdelingsbesturen geven regionale hulp en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. De verschillende vrijwilligersfuncties van de regionale afdelingen hebben we verdeeld in 'Bestuur' en 'Uitvoerend'.