Rouw en verlies

Bij dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Er is minder contact, minder wederkerigheid en een compleet ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je zo lang hebt gekend. Mantelzorgers en mensen met dementie komen daardoor in een rouwproces. Vaak zelfs zonder dat ze dat beseffen. Het bespreekbaar maken van dit rouwproces en het uiteindelijke afscheid kunnen confronterend zijn. Maar het is wel heel belangrijk hierbij stil te staan. Immers door mantelzorgers en mensen met dementie bewust te maken van hun rouw, kunnen ze zich aanpassen aan de veranderde situatie. En wanneer regelzaken voor het uiteindelijke afscheid op tijd worden besproken, geeft dit mantelzorgers rust. Alzheimer Nederland heeft samen met Monuta een methode ontwikkeld om het thema rouw en verlies te behandelen in het Alzheimer Café.

Online Alzheimer Café: Rouw en verlies

Begrippen

Verlies

We onderscheiden het verlies bij leven wanneer iemand stukje bij beetje de regie over zijn eigen leven verliest, waarbij de omgeving een gezond persoon kwijt raakt en het verlies wanneer iemand overlijdt na deze slopende ziekte.

Taboe

Door het onderwerp Rouw en verlies aan je bezoekers aan te bieden maak je een moeilijk en gevoelig onderwerp bespreekbaar. Als zij zich bewust zijn van het rouwproces, kunnen ze zich aanpassen aan de veranderde situatie.

Emoties

Tijdens het ziekteproces van dementie krijgt de omgeving te maken met heftige emoties door het verlies van de persoon zoals ze hem of haar kennen. Dat is heel begrijpelijk. Het doet goed als je daar in een veilige setting over kunt praten. Ook kan het dat de omgeving wordt geconfronteerd met emoties van de naaste zoals angst, wanhoop en boosheid op een manier die zij eerder niet kenden.

Regelzaken

Als de persoon met dementie en de naasten tijdig met elkaar in gesprek gaan over regelzaken, zoals een waardig afscheid, kunnen zij aan de wensen van hem/haar voldoen. De inleiders reiken inspirerende tools aan om het tijdig regelen van zaken te stimuleren.

Euthanasie

Onze experts zijn niet geschoold op dit complexe onderwerp. Vragen hierover worden door de inleiders waarschijnlijk geparkeerd. Gespreksleiders kunnen zelf ingaan op deze vragen in de pauze of na afloop van de bijeenkomst. Of doorverwijzen naar dementie.nl, waar meer staat over de overweging wel of geen euthanasie, de DementieLijn of de regionale sociale kaart.

Introductiefilm Rouw en Verlies