Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Standpunten Alzheimer Nederland

De drie belangrijkste standpunten van Alzheimer Nederland voor de gemeenteraadsverkiezingen

1. Bouw nieuwe woonvormen waar mensen met dementie tijdig, zonder Wlz-indicatie heen willen 

Nederland staat voor een enorme woonopgave, ook in uw gemeente. De doorstroom is slecht, het woningtekort is groot. Uit een recent onderzoek van Alzheimer Nederland komt naar voren dat de stap tussen thuis en het verpleeghuis te groot is. Daardoor blijven mensen met dementie te lang thuis wonen met crisis tot gevolg. Het verpleeghuis is vaak de enige optie, maar dit is de plek waar men écht niet heen wil verhuizen. Bouw woonvormen waar mensen met dementie wél heen willen. Hiermee wordt de doorstroom op de woningmarkt bevorderd. Voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen e.a. ontwikkelde Alzheimer Nederland de Wijzer wonen met dementie. Hierin staan de woonwensen van mensen met dementie beschreven.

2. Verruim de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers

De gemeente is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Denk hierbij aan voorlichting/informatie over dementie, respijtzorg, mantelzorgcursussen specifiek gericht op dementie en persoonlijke en individuele begeleiding thuis. Onderschat de impact van mantelzorg bij dementie niet. Door in uw verkiezingsprogramma de samenwerking te benadrukken en de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers te vergroten, houden we de mantelzorger overeind.

3. Zinvolle dagactiviteiten zijn noodzakelijk vanaf het begin van de dementie

Fysiek en sociaal actief blijven vertraagt de achteruitgang. Bovendien zorgen dagactiviteiten voor structuur in de week en maken ze een dag de moeite waard. Tegelijkertijd geeft het mantelzorgers ruimte om op adem te komen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Investeren in dagactiviteiten voorkomt isolement en eenzaamheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. De coronacrisis heeft het belang van dagactiviteiten extra bevestigd. Er is voldoende en divers aanbod nodig, waarbij de mens achter de dementie centraal staat. Vervoer naar dagactiviteiten dient beschikbaar te worden gemaakt voor iedereen die dit nodig heeft.