Materialen

Filter resultaten

Poster te gebruiken voor de collecteweek. Formaat A4.

Poster te gebruiken voor de collecteweek. Formaat A3.

Het document ‘Hoe werf je trainingen Samen dementievriendelijk?’ biedt een handreiking voor het werven van trainingen Samen dementievriendelijk. Het bevat achtergrondinformatie en gaat in op praktische zaken. Er staat in hoe een organisatie dementievriendelijk kan worden. En er is een overzicht van trainingen Samen dementievriendelijk in opgenomen. Enkele afdelingsbestuurders en trainers van Samen dementievriendelijk hebben met de teksten meegelezen.

Bijlage bij Draaiboek Alzheimer Cafés en aanverwante activiteiten.

Belangenbehartiger