Tijdlijn coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook voor mensen met dementie en hun naasten. We hebben een tijdlijn gemaakt met onze belangrijkste acties tijdens de coronacrisis.

Maart

Het coronavirus grijpt om zich heen en om de verspreiding tegen te gaan worden strenge maatregelen genomen. We zitten in een intelligente lockdown. Verpleeghuizen, dagbesteding en Alzheimer Cafés. Alles ging dicht. Alzheimer Nederland heeft de campagne #wevergetenjullie niet opgezet. Zo bleven we steun bieden aan de mensen in het verpleeghuizen, de mantelzorgers en al het personeel.

April

We zetten op een rij hoe we deze periode doorkomen. Dit doen we samen met de patiëntenfederatie en de KBO-PCOB. Ons advies bestaat uit drie punten:

  1. Zorg voor een zorgvuldig proces van ‘afschalen’ van zorg in overleg met de cliënt
  2. Voorzie personeel in wijkverpleging en mantelzorgers van beschermingsmiddelen
  3. Geef cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begrijpbare informatie

Ook zijn we snel gaan pleiten voor een regionale aanpak, in plaats van een landelijke. De cijfers verschilden zo over de regio’s.

Om de spreekbuis van onze achterban te zijn, hebben we een peiling gedaan onder mantelzorgers. We hebben een handreiking geschreven voor verpleeghuizen. Deze is in mei gepubliceerd.

Ook kwam uit de peiling naar voren dat de thuissituatie ontzettend achteruit is gegaan. Veel ondersteuning is weggevallen. We blijven de thuissituatie herhaaldelijk op de agenda zetten. Het ontvangt niet de nodige aandacht.

Mei

Op 11 mei is de bezoekregeling gefaseerd en gecontroleerd versoepeld. Dit wordt gedaan in 25 pilot verpleeghuizen. De handreiking is gepubliceerd die samen met andere organisaties geschreven is.

Ook doet Alzheimer Nederland een oproep aan alle gemeenten om de regie te nemen om vereenzaming bij kwetsbare ouderen tegen te gaan.

Juni

Vanaf 1 juni mogen de dagbestedingen weer open. In kleine groepen en op 1,5m afstand komen de bezoekers weer naar de dagbesteding. Erg nodig, want de thuissituatie is zwaar. We doen nog een peiling om te kijken wat het effect is van deze openstelling en of de ondersteuning weer op peil is. Dat blijkt helaas tegen te vallen (lees hier de resultaten). Ook starten we de campagne “kan ik voor jou” om mensen thuis hulp te bieden.

De Nationale Strategie Dementie krijgt een corona-proof versie. De effecten van de coronacrisis zullen nog lange tijd voelbaar zijn en ook onze nationale strategie moet daarom aangescherpt worden.

Juli

We bereiden ons voor op een tweede golf. Om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie doen we een peiling over de dagbesteding.  De les: communicatie is ontzettend belangrijk, een landelijke bezoekstop in verpleeghuizen zorgt voor teveel leed en maatwerk is nodig maar geef organisaties kaders.

September

We beginnen weer met het openen van de Alzheimer Cafés. Zo kunnen we lotgenoten contact bevorderen en mensen thuis ondersteunen. Dit doen we volgens alle RIVM maatregelen en het staat beschreven in een duidelijk draaiboek dat continue actueel gehouden wordt.

Oktober

De tweede golf is helaas niet uitgebleven. De Alzheimer Cafés sluiten weer en gaan waar mogelijk door in kleine lotgenoten groepen. Het bezoekrecht is vastgelegd door de Tweede Kamer en ook de richtlijn voor het openhouden van de dagbestedingen is geactualiseerd. Ook hebben wij mooie initiatieven gebundeld in het boekje Meer maatwerk om gemeenten te inspireren.

November

Er is weer een persconferentie. Ondanks de maatregelen pleiten wij voor het openhouden van de dagbesteding omdat we crisissituaties thuis moeten voorkomen.

December

Er is een verplichte mondkapjesplicht in gesteld. Mensen met dementie hoeven geen mondkapje te dragen. De cijfers blijven oplopen en we gaan weer in een harde lockdown.