Een meer ‘dementievriendelijk Burgerhoes’ in Landgraaf

Door afdeling Parkstad Limburg

11 maart 2021

Om een meer “dementievriendelijk” Burgerhoes te realiseren werd afdeling Alzheimer Parkstad Limburg gevraagd om het gemeentehuis van Landgraaf, Burgerhoes genaamd, te controleren op dementievriendelijkheid. Dit heeft geresulteerd in o.a. enkele adviezen voor de inrichting van het gebouw en de manier waarop mensen worden ontvangen in het Burgerhoes.

In het algemeen is het Burgerhoes geschikt voor mensen met een beperking maar voor mensen met (beginnende) dementie waren er nog een paar aandachtspunten waarmee de gemeente aan de slag is gegaan. Er zijn dan ook enkele vernieuwingen ingezet.

Aanpassingen voor mensen met dementie

  • Zo blijkt dat wanneer ramen tot aan de vloer reiken het voor mensen met dementie moeilijk is om het onderscheid tussen binnen en buiten te zien. Daarom zijn momenteel alle ramen onderaan voorzien van een ondoorzichtige folie.
  • Heel belangrijk is dat er voor mensen die het Burgerhoes betreden, ongeacht van welke kant ze de hal binnenkomen, goede zichtlijnen zijn, vooral naar de receptie. Ook de interne bewegwijzering is belangrijk. Bij toekomstige exposities wordt hiermee rekening gehouden Ze zullen in omvang beperkt worden of breder binnen het Burgerhoes worden verspreid.
  • De informatie op het Burgerplein dient up-to-date te zijn, van belang voor de bezoekers en mag pas na instemming van de receptie worden geplaatst.
  • Wat het meubilair betreft wordt er rekening gehouden met een vaste plaats zodat er voldoende loopruimte is en obstakels worden vermeden.
  • Mensen met een beperking, ouderen en mensen met dementie hebben na binnenkomst kort behoefte aan een rustige plek. Even op adem komen. Een plek waar ze ook eventueel samen met een begeleider een formulier kunnen invullen. Deze behoefte is ingevuld door een afgeschermde ‘stilteplek’ te creëren in de buurt van de receptie. Op 12 februari j.l. werd het “stiltehoekje” officieel geopend in aanwezigheid van de wethouder Alex Schiffelers, de voorzitter van onze afdeling Math Gulpers en enkele medewerkers.

Training

Ondanks alle genoemde maatregelen bepalen de medewerkers in hoge mate de ontvangst in het Burgerhoes. Om de vaardigheid van de medewerkers op peil te houden werd een basistraining gevolgd in het ‘herkennen en omgaan met dementie’. Deze training wordt verzorgd door Alzheimer Nederland. Ook worden er lezingen en voorlichting gegeven door onze afdeling Alzheimer Parkstad Limburg.

De wethouder benadrukte dat de gemeente aandacht heeft voor kwetsbare ouderen en specifiek voor mensen met dementie. De toename van het aantal mensen met dementie in de toekomst geeft de noodzaak aan hoe belangrijk het is dat de gemeente hiermee rekening houdt in haar beleid.

De voorzitter van de regionale afdeling memoreerde kort de activiteiten die de gemeente Landgraaf heeft ondernomen om samen te komen tot een meer dementievriendelijk Burgerhoes. Tot verrassing van de wethouder werd het certificaat Samen Dementievriendelijk van Alzheimer Nederland uitgereikt.