'Het Breinhuis': thuis in advies bij geheugenverlies

Door afdeling Zuid-Holland Noord

18 december 2020

Op vrijdag 27 november a.s. heeft wethouder Salman om 14.00 uur ‘Het Breinhuis’ op feestelijke wijze geopend bij Groot Hoogwaak. In verband met de huidige corona maatregelen was dit in besloten kring. Thuis in advies bij geheugenverlies ‘Het Breinhuis’ zal fungeren als Informatiepunt Dementie. De casemanagers dementie richten zich op bezoekers in en rondom Noordwijk. Men hoeft niet bekend te zijn bij Groot Hoogwaak of thuiszorg te ontvangen; iedereen, vanuit de regio, is hier van harte welkom.

In ‘Het Breinhuis’ kan men terecht met vragen rondom het thema dementie. Het is de bedoeling om laagdrempelig met elkaar in gesprek te komen en opties te onderzoeken, waardoor iemand langer en comfortabeler thuis kan blijven wonen. Tevens kan er op deze manier positief ondersteund worden bij zorgvragen en zorgtaken. Voor zowel cliënt als mantelzorger kan er informatie en voorlichting gegeven worden of desgewenst doorverwezen worden naar andere zorg professionals.

Nieuwe vorm van ondersteuning

Daarnaast biedt ‘Het Breinhuis’ een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij praktische (technologische) hulpmiddelen worden aangeboden. Men kan deze aanschaffen, om het thuis wonen veiliger en plezieriger te maken of om het geestelijk welzijn bij geheugenproblemen en desoriëntatie te verbeteren. Hierbij kan men denken aan o.a. gepaste GPS – systemen, sprekende medicijndoos en hulpmiddelen om makkelijker de weg in huis kunnen vinden.

‘Het Breinhuis’ is in bezit van brochures, boeken en DVD’S die een beter inzicht kunnen geven in het leven met en rondom dementie, zowel voor de cliënten als voor naasten. ‘Het Breinhuis’ wordt hierbij ondersteund door Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Holland Noord.