Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In de Gedragsregels van Alzheimer Nederland staat als derde uitgangspunt vermeld dat we voor sommige functies in de organisatie (zowel vrijwillig als betaald) een VOG verplicht zullen stellen. In het laatste kwartaal van 2018 hebben we een proef gedaan met de gratis online procedure ter verkrijging van de bedoelde verklaring. De deelnemers aan de proef hebben we bevraagd over hun mening over de procedure. Op basis van hun feedback hebben we de procedure definitief ingericht.

We stellen vanaf 2019 voor alle functies in het dagelijks bestuur van de regionale afdeling (voorzitter, secretaris en penningmeester) de VOG verplicht voor nieuwe vrijwilligers. Op het moment dat bekend is dat op een functie een nieuwe vrijwilliger zal worden benoemd zet Alzheimer Nederland - met naam en emailadres van de nieuwe vrijwilliger - de procedure via een beveiligde omgeving (e-Herkenning) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in gang. Het ministerie communiceert vervolgens uitsluitend met de vrijwilliger over het wel/niet toekennen van de VOG. De vrijwilliger ontvangt de VOG als papieren document via de reguliere post op zijn/haar huisadres. De vrijwilliger stelt daarna Alzheimer Nederland zo snel mogelijk op de hoogte door de verklaring per post naar het secretariaat afdelingen op te sturen. Op de enveloppe te vermelden: VERTROUWELIJK. Wij willen van de originele verklaring kennis kunnen nemen. We sturen de originele verklaring per kerende post retour naar de vrijwilliger. Deze procedure past binnen de privacy-vereisten van de AVG.

Vanaf het moment dat Alzheimer Nederland de VOG heeft kunnen inzien zal de benoemingsprocedure verder worden afgerond. In onze database zal de registratie van de betreffende vrijwilliger worden veranderd van de aspirant-status naar de definitieve status. Voor alle vragen rond de VOG kun je contact opnemen via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl

Postadres

Het volledige postadres van Alzheimer Nederland voor het opsturen van de papieren VOG is:

Alzheimer Nederland
T.a.v. het secretariaat afdelingen
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort

Ik wil een klacht indienen

Het doel van de klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van klachten van een ieder die vrijwillig actief is bij Alzheimer Nederland en die binnen het vrijwilligerswerk geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen. 

Heb je en klacht? Dan kun je deze indienen bij de vertrouwenspersoon van Alzheimer Nederland, Marja Vos; marja.vos@gimd.nl