Verzekering voor vrijwilligers

Collectieve landelijke verzekering

Alle gemeenten in ons land heeft haar vrijwilligers sinds 1 januari 2009 collectief verzekerd via de vrijwilligerspolis van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Iedere gemeente wordt geacht haar vrijwilligers collectief te verzekeren tegen risico's die zij lopen bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. De gemeente ontvangt hiervoor gelden van de Rijksoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties als Alzheimer Nederland heeft het als bijkomend voordeel dat er kosten kunnen worden bespaard.

Als vrijwilliger hoef je in de meeste gevallen je niet bij je gemeente aan te melden: registratie als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland volstaat. Heel veel gemeenten bieden ‘hun vrijwilligers’ deze verzekeringsdekking aan. In de meeste gevallen heeft de gemeente via Centraal Beheer Achmea de zogenaamde Vrijwilligerspolis afgesloten. De deelnemende gemeenten zijn via internet te vinden. Deze verzekering kent een basis- en een plusvariant. In de basisvariant is een aansprakelijkheids- als ook een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering opgenomen. In de plusvariant komen daar bovenop nog de volgende verzekeringen: een verkeersaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen (niet van toepassing voor vrijwilligers van Alzheimer Nederland). Voor de afhandeling van claims kun je in de meeste gevallen terecht op de website van je gemeente. In heel veel gevallen kan de aanmelding van schadeclaims via een digitaal schadeformulier. Voor vrijwilligers is de invoering van één collectieve regeling een vooruitgang omdat er nu één pakket in bijna heel Nederland geldt, bovendien kunnen vrijwilligers bij schade en/of ongeval vanaf nu altijd bij hun eigen gemeente terecht. Let op: in geval van een schadeclaim neem je in alle gevallen in eerste instantie contact op met je gemeente. Voor deze verzekeringen geldt dat andere verzekeringsdekkingen (particulier/zakelijk) voor aanspraken op deze collectieve verzekering gaan (de zogenaamde secundaire dekking).

Sinds 2020 hebben alle organisaties binnen het Huis van Gezondheid gezamenlijk hun verzekeringen ondergebracht bij Zicht Adviseurs. 

Mocht dit niet alsnog niet lukken of heb je vragen, neem dan svp contact op met Alzheimer Nederland.

 

Verzekering materialen

Daarnaast is er een collectieve verzekering voor materialen die eigendom zijn van de regionale afdelingen. Daar bij kun je denken aan een audio- of videoapparatuur voor het Alzheimer Café.  Goederen van de afdeling zijn verzekerd als je dit aan het secretariaat via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl van Alzheimer Nederland doorgeeft en opstuurt:

  • Om wat voor apparatuur het gaat;
  • Merk en serienummer;
  • Aankoopdatum;
  • Aankoopbedrag;
  • De originele aankoopbon.

Het is raadzaam als afdeling hiervan een kopie te bewaren. De verzekering stelt eisen ten aanzien van de omgang met apparatuur (o.a. achter slot bewaren en deskundig gebruik).