Verzekering voor vrijwilligers

Op twee manier zijn vrijwilligers verzekerd bij Alzheimer Nederland: via een collectieve landsverzekering en Het Huis van de Gezondheid. Hieronder lees je meer informatie over de inhoud.  

Collectieve landelijke verzekering

Veel gemeenten in ons land hebben haar vrijwilligers sinds 1 januari 2009 collectief verzekerd via de vrijwilligerspolis van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Iedere gemeente mag haar vrijwilligers collectief verzekeren tegen risico's die zij lopen bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. De gemeente ontvangt hiervoor gelden van de Rijksoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties als Alzheimer Nederland heeft het als bijkomend voordeel dat er kosten kunnen worden bespaard. Voor vrijwilligers is de invoering van één collectieve regeling een vooruitgang omdat er nu één pakket in bijna heel Nederland geldt.

VNG Vrijwilligersverzekering

In de meeste gevallen heeft de gemeente via Centraal Beheer Achmea de zogenaamde Vrijwilligerspolis afgesloten. Deze verzekering kent een basis- en een plusvariant. In de basisvariant is een aansprakelijkheids-, ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering opgenomen. In de plusvariant komen daar bovenop nog de volgende verzekeringen: een verkeersaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen (deze laatste is niet van toepassing voor vrijwilligers van Alzheimer Nederland).

Als vrijwilliger hoef je in de meeste gevallen je niet bij je gemeente aan te melden: registratie als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland volstaat.  Kijk op de website van je eigen gemeente of jouw gemeente de vrijwilligerspolis aanbiedt.

Schadeclaims

Voor de afhandeling van schadeclaims kun je in de meeste gevallen terecht op de website van je eigen gemeente. In heel veel gevallen kan de aanmelding van schadeclaims via een digitaal schadeformulier. Let op: in geval van een schadeclaim neem je in alle gevallen in eerste instantie contact op met je gemeente. Voor deze verzekeringen geldt dat andere verzekeringsdekkingen (particulier/zakelijk) voor aanspraken op deze collectieve verzekering gaan (de zogenaamde secundaire dekking).

Huis van de Gezondheid

Sinds 2020 hebben alle organisaties binnen het Huis van Gezondheid gezamenlijk hun verzekeringen ondergebracht bij Zicht Adviseurs. Stichting Alzheimer Nederland heeft daar zelf ook een verzekering voor de vrijwilligers afgesloten zodat er niemand tussen 'wal en schip valt', als blijkt dat een gemeente geen verzekering heeft afgesloten via de VNG. Voor details van deze collectieve ongevallenverzekering kun je contact opnemen met het secretariaat van Alzheimer Nederland, Karin van der Velde .

Voor meer informatie neem contact op met: