Vrijwilligerswerk en de belasting

In de nota Vrijwilligersbeleid heeft Alzheimer Nederland de definitie van vrijwilligerswerk als volgt bepaald: “Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht, voor anderen of de samenleving kosteloos en onbaatzuchtig wordt verricht”. Voor het vrijwilligerswerk ontvangen vrijwilligers dus geen geldelijke vergoeding, wel worden daadwerkelijk gemaakte onkosten vergoed. Ontvangt u als vrijwilliger in één kalenderjaar meer dan € 1500,- aan onkostenvergoeding dan vermeldt u deze vergoeding op uw aangifteformulier inkomstenbelasting. Over deze vergoeding bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd. U dient met onderliggende bewijsstukken te kunnen aantonen dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn ten behoeve van het vrijwilligerswerk.

De regels rondom de vrijwilligersvergoeding zijn - de laatste tijd - aan verandering onderhevig. Dus heeft u nog vragen over de fiscale aspecten van uw vrijwilligerswerk neemt u dan contact op met Willem Richter via e-mail op w.richter@alzheimer-nederland.nl.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl

Bekijk ook:

Gebruik bankrekening

Lees verder

Aanvraag e-herkenning

Lees verder

Samenvatting jaarcyclus

Lees verder