Project vrijwilligersreis

“Wanneer het project voor mij geslaagd is? Wanneer we nieuwe  ideeën hebben verzameld en daarmee de route van de vrijwilliger gaan verbeteren.”   

Mart werkt inmiddels 6,5 jaar als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland.  Met haar enthousiasme, maar ook kritische blik, is Mart een waardevolle toevoeging aan de proceswerkgroep ‘vrijwilligersreis’. Ze vertelt wat er tot nu toe is gedaan en vooral: wat zij hoopt dat het project voor de vrijwilligers van Alzheimer Nederland gaat opleveren.  

Wat is het project ‘vrijwilligersreis’ en waarom wil jij hieraan meewerken? 

“Reis vind ik eigenlijk maar een gek woord, route klinkt voor mij veel logischer. Met dit project brengen we de route in kaart die een vrijwilliger van begin tot eind aflegt bij Alzheimer Nederland. In dit project bekijken we wat vrijwilligers ervan vinden. Zo willen we ontdekken wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Uiteindelijk willen we er voor zorgen dat vrijwilligers een fijne tijd hebben bij Alzheimer Nederland.  

Ik werd hiervoor benaderd door Alina Halászi,  adviseur Vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland. En ik heb hier ‘ja’ op gezegd omdat ik graag betrokken ben bij Alzheimer Nederland. Ik volg vrij veel trainingen, stel veel vragen en geef aan wat ik van iets vind. Dit moeten ze wel gemerkt hebben in Amersfoort en dat ze me daarom hebben gevraagd om deel te nemen aan de proceswerkgroep,” voegt ze er lachend aan toe. Maar vervolgt daarna serieus, “ik vind het ook echt leuk om dit te doen!” 

Met wie werk je samen in het project? 

“We werken met veel diverse vrijwilligers en collega's nauw samen aan dit project. In de werkgroep van dit project nemen drie vrijwilligers deel; twee secretarissen en een vrijwilliger van de DementieLijn. Daarnaast hebben andere vrijwilligers kritisch meegelezen  bij het maken van de enquête. Ook is de Adviesraad vrijwilligersbeleid betrokken; zij adviseren over de  belangrijkste zaken en de te nemen stappen en worden door ons op de hoogte gehouden over de voortgang en uitkomsten van het project.  

Vanuit het landelijk bureau zitten er vier collega's in de werkgroep, namelijk de coördinator van DementieLijn en dementie.nl, de regiocoördinator van midden Nederland, de projectleider Samen Dementievriendelijk en de adviseur Vrijwilligersbeleid.”   
 
Verder worden de uitkomsten van het project geborgd bij de werkgroep vrijwilligersbeleid, het Management Team en het hoofd belangenbehartiging en regionale hulp, Julie Meerveld. Zo willen we met elkaar bouwen aan verbeteringen in de reis die de vrijwilliger aflegt. 

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan en wat zijn de volgende stappen in het project? 

“Tot nu toe hebben we de huidige route van de vrijwilliger in kaart gebracht. Ook hebben we bekeken wat er goed gaat en wat frustreert. Daarnaast hebben we een enquête over de vrijwilligersreis rondgestuurd naar alle vrijwilligers. Uit deze enquête is veel waardevolle informatie gekomen. We krijgen nu een nog beter beeld van hoe de vrijwilliger de huidige situatie ervaart en wat   verbeterpunten zijn.  

Binnenkort komen we weer fysiek bij elkaar en dan starten we met ‘speeddates’. Dit zijn sessies waarin we bedenken hoe we de toekomstige situatie het liefst zouden zien. Deze ‘toekomstige situatie’ gaan we naast de ‘huidige situatie’ leggen. Hierdoor zien we waar deze van elkaar verschillen. Samen met de adviseur vrijwilligersbeleid, bekijken we daarna welke punten hoe en wanneer verbeterd kunnen worden.” 

Wanneer is het project voor jou geslaagd? 

“Nou, eigenlijk vind ik het best goed gaan bij Alzheimer Nederland! Maar wat het project kan toevoegen zijn verfijningen. Bijvoorbeeld: er worden dingen dubbel gedaan (zoals in Nexios) en het is lastig om informatie op een gemakkelijke manier te vinden op het vrijwilligersplein. Wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind voor de toekomstige situatie is: hou het klein waar het klein kan zijn en maak het groot waar het groot mag zijn. Hierbij doel ik vooral op de verschillende vrijwilligersfuncties bij Alzheimer Nederland. Een gastvrouw bij het Alzheimer Café heeft waarschijnlijk behoefte aan andere informatie dan een bestuursvoorzitter. Nexios en het Vrijwilligersplein  staan los van dit project. Daarom hoop ik dat na afloop van dit project de adviseur vrijwilligersbeleid met collega's in gesprek gaat om te onderzoeken hoe zaken verbeterd kunnen worden. 

En wanneer het project voor mij geslaagd is? Wanneer we met dit project nieuwe ideeën hebben verzameld en daarmee de route van de vrijwilliger gaan verbeteren. Zodat al mijn vrijwilliger-collega’s een nog leukere tijd hebben bij Alzheimer Nederland en zich nog meer betrokken voelen!”  

Achtergrondinformatie

Over dit project 

Hoe ervaren onze vrijwilligers het om vrijwilliger te zijn bij Alzheimer Nederland? Deze vraag staat centraal in het Project Vrijwilligersreis.   

De ‘vrijwilligersreis’ loopt van het moment dat de vrijwilliger koos om vrijwilliger te worden bij Alzheimer Nederland, tot en met het afscheid nemen. Met dit project willen we alle hoogtepunten ontdekken, en ook alle pijnpunten en frustraties.  Daarnaast willen we graag leren wat onze vrijwilligers ervaren tijdens deze reis: wanneer is er een gevoel van trots, betrokkenheid, voldoening, tevredenheid en support of wanneer ontbreekt dit juist? Deze input, en de uiteindelijke resultaten, vormen voor ons de basis om het vrijwilligersbeleid te kunnen professionaliseren en innoveren. Zodat we een leuke en waardevolle tijd bij Alzheimer Nederland kunnen bieden én grotere impact maken voor mensen met dementie en hun naasten. 

Resultaten enquête 

Afgelopen april hebben we alle vrijwilligers gevraagd een enquête in te vullen over de vrijwilligersreis en veel vrijwilligers hebben hier gehoor aan gegeven. Ook zo benieuwd naar de resultaten? Lees dan de factsheet.

Themabijeenkomsten Vrijwilligersbeleid 

Alzheimer Nederland wil de leukste en waardevolste organisatie zijn om vrijwilliger bij te worden, zijn én blijven! Het vrijwilligersbeleid heeft daarbij een belangrijke rol! En gaat over de wederzijdse verwachtingen, rechten en plichten. Voor jou als vrijwilliger is het belangrijk om duidelijk te weten hoe jij bijdraagt aan onze gezamenlijke missie; voor het landelijk bureau is het belangrijk te begrijpen hoe we jou beter kunnen ondersteunen.   

Omdat we nóg beter willen aansluiten bij de vrijwilligers van vandaag en morgen nodigen we je uit om mee te denken over de verdere innovatie van ons vrijwilligersbeleid. Ben jij bestuurslid of vrijwilliger met de portefeuille vrijwilligersbeleid? Meld je dan aan voor de themabijeenkomsten “Ga aan de slag met Vrijwilligersbeleid” op 28 september en 22 november 2022. Uiteraard zijn voorzitters, secretarissen en alle andere vrijwilligers ook van harte welkom! Zo zorgen we samen voor een sterkere verbinding in de vrijwilligersorganisatie én tussen de vrijwilligersorganisatie en het landelijk bureau.