Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht wordt. De Wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet. In dit dossier lees je alles over de Wet zorg en dwang. En wat de wet betekent voor jou als vrijwilliger van Alzheimer Nederland.

Praktische informatie

Materialen

Brochures en andere materialen over de Wet zorg en dwang.

Download

Handige websites

Een overzicht met handige websites over de Wet zorg en dwang.

Bekijk