Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht is. De Wet bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet. In dit dossier lees je alles over de Wet zorg en dwang. En wat de wet betekent voor jou als vrijwilliger van Alzheimer Nederland.

Hoe pas je de wet toe?

Mag je de deur op slot doen?

Mag je iemand met dementie dwingen om te douchen?

Een leugentje om bestwil, mag dat?

Nieuws

Informatiewebsite Wet zorg en dwang online

Om mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en anderen te informeren over de wet, heeft de Rijksoverheid de website dwangindezorg.nl onlangs geupdate. Op deze website vind je alle informatie over de wet.

Hoe staat het met de Wet Zorg en Dwang?

De wet Zorg en Dwang wordt in 2020 ingevoerd. Deze wet vervangt de huidige wet Bopz (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) die nu in verpleeghuizen geldt (en dan alleen huizen die een Bopz-erkenning hebben)

Minister, stel Wet Zorg en Dwang niet uit!

Dit is ons advies aan minister de Jonge van VWS als het gaat om de nieuwe Wet Zorg en Dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt. Deze wet regelt onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie.